Program događanja

Program

Veličina programa: 3.34 MB. Posljednji put je ažuriran: 22.11.2018., u 13:22 sati.

PROGRAM DOGAĐANJA | PREUZIMANJE

Program će biti postavljen uskoro.

Knjiga sažetaka

Cardiologia Croatica. 2018;13(11-12):297-540.

 

Teme

Akutni koronarni sindrom
Kronična koronarna bolest
Aritmologija i eletkrostimulacija srca
Zatajivanje srca
Bolesti srčanih zalistaka
Nove smjernice ESC-a
Dijabetes i kariovaskularna protekcija
Arterijska hipertenzija
Intervencijska kardiologija
Prirođene bolesti srca u odraslih
Ehokardiografija, MSCT, MR
Kardiovaskularna prevencija i rehabilitacija
Eksperimentalna i translacijska kardiologija
Registri i observacijske studije
Novosti u kardivaskularnoj farmakoterapiji
Bolesti perifernih arterija i vena
Akutna i intenzvina kardiologija
E-kardiologija i telemedicina u kardiologiji
Kardioonkologija