7. KONGRES HRVATSKE UDRUGE KARDIOLOŠKIH MEDICINSKIH SESTARA

7. kongres Hrvatske udruge kardioloških medicinskih sestara
29. 11. - 02. 12. 2018. Hotel Westin, Zagreb

Poštovane kolegice i kolege, dragi prijatelji!

Osobita mi je čast i zadovoljstvo pozvati Vas da nam se pridružite na 7 kongresu Hrvatske udruge kardioloških medicinskih sestara i12 kongresu Hrvatskog kardiološkog društva koji će se održati  od 29. 11. do 02. 12. 2018. godine u Zagrebu /Hotel Westin/.
Dvogodišnje razdoblje od kada je održan naš prethodni kongres obilježeno je daljnjim razvojem medicinskih znanosti i integracijom najnovijih spoznaja u hrvatsku kardiološku praksu. Složenost i zahtjevnost kliničke prakse zahtjeva timsku suradnju svih srodnih profesionalaca. Svjesne činjenice da je njihova uloga u multidisciplinarnom timu ključna, medicinske sestre nastavljaju tragati za novim spoznajama u izgradnji profesionalne izvrsnosti, a sve s ciljem osiguranja najbolje kvalitete skrbi za naše bolesnike. Održavanje nacionalnog kongresa koji okuplja sve zdravstvene profesionalce koji su na bilo koji način uključeni u skrb za kardiološkog bolesnika ili u organizaciju i provedbu mjera primarne prevencije cjelokupnog pučanstva izvrsna je prilika za stjecanje novih znanja. To je izvrsna prilika i za razmjenu znanja, stavova i iskustva s domaćim i međunarodnim stručnjacima koja će zasigurno potaknuti kritička klinička promišljanja i pridonijeti gradnji profesionalne izvrsnosti.
Predavači na kongresu biti će potvrđeni stručnjaci iz domaće i svjetske prakse koji će održati predavanja o aktualnim temama i izazovima u današnjoj kardiološkoj praksi. Kao i na prethodnim kongresima, dio programa uključit će usmena izlaganja, prezentacije postera i prikaze zanimljivih slučajeva iz svakodnevne kliničke prakse koji će nas voditi kroz stručni rad sudionika.
Kroz sadržaje jedne sesije biti će prikazane smjernice ESC i preporuke Vijeća kardioloških medicinskih sestara i srodnih profesionalaca (Council on Cardiovascular Nursing and Allied Professions).
Pozivamo Vas da nam se pridružite kao aktivni sudionici s radovima koji će biti objavljeni u suplementu časopisa „Cardiologia Croatica”.
Nadam se da će široka lepeza stručnih sadržaja potaknuti kreativne rasprave, a da će neformalna i prijateljska druženja u našem glavnom gradu upotpuniti cjelokupan doživljaj te da će nam Zagreb ostati u srcu.

Predsjednica kongresa
Ana Ljubas, mag. med. techn., FESC

 

ORGANIZACIJSKI ODBORI

Organizator kongresa
Hrvatska udruga kardioloških medicinskih sestara

Predsjednik kongresa
Ana Ljubas

Tajnici kongresa
Ivica Benko, Danijela Grgurević, Ivica Matić

Organizacijski odbor
Dorotea Bedeničić, Ivica Benko, Siniša Blažon, Zdenka Curić, Ružica Evačić, Igor Ferjančić, Ivanka Goršić, Marija Grančić, Milka Grubišić, Josipa Halapir, Nada Hrstić, Joza Husinec, Marija Kasun, Stana Koščak, Božica Leško, Tomislav Maričić, Snježana Marinović, Maja Martinović, Marija Matoš,  Anita Miljas, Sanja Piškor, Marija Renić, Željka Stojkov, Biljana Šego, Vera Šilić, Nevenka Vila, Alemka Vujčić, Marin Žilić

Programski odbor
Ivica Benko, Zdenka Ćurić, Ruža Evačić, Danijela Grgurević, Ana Ljubas, Ivica Matić, Sanja Piškor

ZNANSTVENI PROGRAM

UPUTE ZA SLANJE SAŽETAKA

REGISTRACIJA

Kategorija

Do 15.10. 2018

Od 16.10.2018. i na licu mjesta 

Članovi HUKMS-a

1000,00 Kn

1200,00 Kn

Ne-članovi

1200,00 Kn

1400,00 Kn

Kotizacija uključuje

Izložba: Za cijelo vrijeme trajanja planirana je izložba medicinske opreme, lijekova i programa. Moguće su sponzorske prezentacije. Zainteresirane molimo kontaktirati tehničkog organizatora Kongresa

Potvrda o sudjelovanju: Svi sudionici s plaćenom kotizacijom dobiti će verificiranu potvrdu o sudjelovanju. Kongres se boduje prema pravilniku Hrvatske komore medicinskih sestara

REGISTRACIJA, SMJEŠTAJ, SPONZORSTVA

Spektar putovanja PCO agency

Hebrangova 34,10000 Zagreb
Tel: +385 1 4862 615
Fax: +385 1 4862 622
Email: ana.hadjic@spektar-holidays.hr